nieuws

Het werkoverleg

Digitaal werken

Hoewel een werkoverleg meestal met de beste bedoelingen wordt gestart, is dat geen garantie voor succes. Of je de gestelde doelen bereikt is afhankelijk van een groot aantal factoren. Op sommige daarvan heb je invloed, op andere niet.

Hoewel een werkoverleg meestal met de beste bedoelingen wordt gestart, is dat geen garantie voor succes. Of je de gestelde doelen bereikt is afhankelijk van een groot aantal factoren. Op sommige daarvan heb je invloed, op andere niet.

Hoe informeel een werkoverleg ook is, het overleg goed voorzitten is geen sinecure. Wat mogen de deelnemers onder andere van de voorzitter verwachten?
Tips om de puntjes op de i te zetten.

Een goede voorzitter
– licht elk agendapunt toe
– maakt de deelnemers duidelijk wat van hen wordt verwacht
– introduceert de startvraag (wie wil als eerste het woord?)
– rondt ieder opunt af met een samenvatting of voorstel
– is tactvol en geduldig, maar houdt wel de klok in de gaten

Van de deelnemers mag worden verwacht dat zij
– zich op het overleg hebben voorbereid
– bereid zijn om actief naar elkaar te luisteren
– een positieve houding aannemen
– een doelmatige inbreng leveren
– hun eigen inzichten ook aan die van anderen toetsen

Reageer op dit artikel