opleiding

Digitaal werken

Digitaal archiveren

Van alle kanten word je bestookt met e-mails, verslagen, rapporten, presentaties, nieuwsbrieven en andere soorten informatie. Bovendien komt deze informatie tot je via diverse informatiekanalen. Hierdoor worden, meer dan tot nu toe ooit het geval is geweest, vragen actueel als: hoe weet je welke informatie je nodig hebt, hoe weet je waar je de juiste informatie kunt vinden, hoe verkrijg je die informatie het snelst en hoe sla je de informatie zo op dat deze altijd en overal door iedereen terug te vinden is? Dit managen van informatie wordt meer en meer dé taak waar het secretariaat in praktische zin een centrale rol in vervult.

Digitaal archiveren

 

Welke onderwerpen

  • Het maken van een voor iedereen overzichtelijke en duidelijke indeling van je digitale archief
  • De wettelijke mogelijkheden van digitaal archiveren én hoe lang je welke document bewaart
  • Hoe je e-mail integreert in je digitale archief
  • Het uniform gebruik van bestandsnamen waardoor fouten voorkomen worden
  • Effectief werken door slim om te gaan met Outlook en de inzet van nieuwe technologie

Wat leer je

  • Je creëert snel een persoonsonafhankelijke structuur waarbinnen iedereen die daartoe gerechtigd is, altijd alle informatie kan vinden en opbergen
  • Je krijgt een bredere visie op digitaal archiveren en andere innovaties op het secretariaat
  • Hierdoor ben je in staat je dienstverlening te optimaliseren en toekomstvast in te richten

Meer informatie en aanmelden

Brochure aanvragen

Reageer op dit artikel