vraag & antwoord

Hoe kan ik snel een koppeling maken tussen een brief in Word en het adressenbestand in Access?

Digitaal werken

Plaats in Word het hoofddocument op het scherm. Dit is het document waarmee je het adressenbestand wilt koppelen. Open het menu Extra/Afdruk samenvoegen. Het gelijknamige dialoogvenster verschijnt op het scherm. Klik op Maken en selecteer uit de lijst Standaardbrieven. Er verschijnt een klein dialoogvenster met de vraag welk document je als hoofddocument wilt gebruiken. Klik […]

Plaats in Word het hoofddocument op het scherm. Dit is het document waarmee je het adressenbestand wilt koppelen.
Open het menu Extra/Afdruk samenvoegen. Het gelijknamige dialoogvenster verschijnt op het scherm.
Klik op Maken en selecteer uit de lijst Standaardbrieven. Er verschijnt een klein dialoogvenster met de vraag welk document je als hoofddocument wilt gebruiken.
Klik op Actief venster.
Klik op Gegevens ophalen en selecteer uit de lijst Gegevensbestand koppelen. Een gelijknamig dialoogvenster verschijnt.
Selecteer uit de keuzelijst Bestandstype de optie MS Access-databases (*.mdb;*.mde).
Selecteer in het bestandsvenster de Access-database en klik op Openen. Word opent de Access-database. Als dit succesvol verloopt verschijnt een tweede dialoogvenster.
Selecteer op het tabblad Tabellen de naam van de tabel of selecteer op het tabblad Query’s de naam van de query die de adressen bevat die je wilt koppelen met het hoofddocument in Word.
Klik op OK. Het is waarschijnlijk dat nu een melding verschijnt dat er in het hoofddocument nog geen samenvoegvelden zijn gevonden. Klik dan op Hoofddocument bewerken.
Plaats de samenvoegvelden die je nodig hebt in het document.
Bewaar het hoofddocument.
Klik in de werkbalk Afdruk samenvoegen op Samenvoegen naar nieuw document om het samenvoegen uit te voeren, om de adressen daadwerkelijk met het document samen te voegen.

Bron: Frits Egmond, www.femda.com.

Reageer op dit artikel