vraag & antwoord

Hoe lang moet je personeelsgegevens bewaren?

Digitaal werken

Dat verschilt per document. De Wet Persoonsregistratie regelt hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden. Twee jaar na beëindiging van de relatie met de werknemer moeten alle betreffende gegevens in principe worden vernietigd. In het dossier zullen echter ook stukken zitten die je voor de belasting moet bewaren, zoals salarisgegevens en gegevens over vergoedingen en uitkeringen. […]

Dat verschilt per document. De Wet Persoonsregistratie regelt hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden. Twee jaar na beëindiging van de relatie met de werknemer moeten alle betreffende gegevens in principe worden vernietigd. In het dossier zullen echter ook stukken zitten die je voor de belasting moet bewaren, zoals salarisgegevens en gegevens over vergoedingen en uitkeringen. De bewaartermijn voor die documenten is 7 jaar. Op de SecretaresseAssistent staat een checklist Bewaartermijnen personeelsdossiers met een overzicht van de termijnen voor de verschillende soorten documenten.

Reageer op dit artikel