vraag & antwoord

<strong>Tekst en celgrootte aanpassen in Excel</strong>

Digitaal werken

Meerdere tekstregels in een cel

Je kunt tekstregels binnen een cel afbreken zodat meerdere regels in de cel worden geplaatst:

  • Zet de cursor op de plaats waar je de regel wilt afbreken.
  • Druk op Alt + Enter.
  • De tekst wordt nu verdeeld over twee regels binnen dezelfde cel.

Kolomhoogte of rijhoogte aanpassen
Je kunt de kolombreedte of rijhoogte zodanig aanpassen dat de hele tekst binnen de cel valt. Hierdoor wordt echter wel de hele rij of kolom op dezelfde breedte/hoogte geplaatst:

  • Zet de cursor op de scheidingslijn tussen twee kolommen (A, B, C …) of rijen (1, 2, 3 …).
  • De muiscursor verandert in een +-teken met dubbelzijdig pijltje.
  • Sleep de kolom of rij groter.

Kopiëren en plakken in Excel
Excel: titels blokkeren
Excel: van rij naar kolom – en andersom
Boek: Effectiever werken met Excel
Training: Masterclass Excel

Reageer op dit artikel