vraag & antwoord

“Hoe verstuur ik grote fotobestanden?”

Digitaal werken

Alle foto’s in één map

Kopieer alle foto’s die je wilt verzenden naar een map op je computer
Ga naar de map met de bestanden
Kopieer de bestanden naar een mapje waarin alle bestanden moeten komen die verzonden moeten worden
Let er wel goed op dat je de foto’s niet verplaatst maar kopieert, zodat het originele bestand gewoon beschikbaar blijft

TIP: in de verkenner van Windows kun je meer bestanden (foto’s) in één keer selecteren en kopiëren.
Druk de CTRL-toets in terwijl je de bestanden selecteert om meer bestanden te selecteren
Klik op de rechter muisknop en kies voor >> kopiëren (CTRL+C)
Ga naar de map waarin de bestanden moeten komen en druk op de rechter muisknop en kies voor >> Plakken (CTRL+V)
In een nieuwe map staan nu alle bestanden die verzonden moeten worden
Als de bestanden al allemaal in een map stonden hoeft bovenstaande actie uiteraard niet uitgevoerd te worden

Maak een zip-bestand
Ga de plek waar de map staat met de bestanden
In ons voorbeeld is dat mapje >> Vakantiefoto’s Frankrijk verzenden
Druk op de naam van de map op de rechter muisknop
Kies voor >> Kopiëren naar
Kies voor >> Gecomprimeerde (gezipte) map
Windows maakt nu een bestand (zip-bestand) aan, waarin alle bestanden zitten

Verzenden met WeTransfer
Ga naar >> www.wetransfer.com
Om met We Transfer te werken, moet je de voorwaarden accepteren
Een scherm opent voor het verzenden van ons bestand
Klik op >> Voeg bestanden toe
De verkenner opent
Selecteer het te verzenden bestand
Druk op openen
Vul jouw mailadres in en die van de ontvanger
Vul eventueel een bericht in
Druk op de knop >> Transfer
We transfer toont de voortgang en een melding wanneer het zenden gereed is
De ontvanger ontvangt een mail met daarin een download link voor de bestanden
Jij ontvangt een bevestiging dat de bestanden goed zijn verzonden
Verwijder daarna het tijdelijk aangemaakte mapje en bestanden op je computer, zodat er niet onnodig bestanden dubbel op je computer blijven staan

Werkinstructie met schermafdrukken
Bij Easy Learning vind je deze Microsoft Office tip uitgewerkt met duidelijke schermafdrukken. Bekijk deze Office tip op >> Computer tip: grote bestanden verzenden

Deze tip is van toepassing op: Windows 7

Grote bestanden versturen
Hoe haal ik gewiste foto’s terug?
Snel vakantiefoto’s uitzoeken
Training: Digitaal archiveren

Reageer op dit artikel