artikel

Model voor een offerteaanvraag

Faciliteren

Model voor een offerteaanvraag

Heb je sinds kort inkoop in je takenpakket en moet je offertes aanvragen bij verschillende bedrijven en/of leveranciers? Doe dan je voordeel met dit model voor een offerteaanvraag.

———————————————————————————————————————————————-

<Naam leverancier/dienstverlener>
T.a.v. naam contactpersoon
<adresgegevens>

Datum:
Kenmerk:
Onderwerp: Offerteaanvraag voor <gevraagde producten/diensten>

Geachte heer/mevrouw <naam>,

Namens <naam organisatie> nodig ik u uit een offerte uit te brengen voor <gevraagde producten/diensten>.

Wij zijn van plan deze <producten/diensten> af te nemen met het doel: <omschrijving van het doel>.

De <producten/diensten> dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  • <beschrijving eisen, bv. levertijd, kwaliteit, hoeveelheid>;
  • <beschrijving eisen>;
  • <beschrijving eisen>;

Daarnaast hebben wij de volgende wensen:

  • <beschrijving wensen>;
  • <beschrijving wensen>;
  • <beschrijving wensen>;

Ga in uw offerte in op de hierboven aangegeven eisen en wensen.

Prijzen dienen exclusief btw, maar inclusief alle overige kosten (bijvoorbeeld reis-, verblijf- en administratiekosten) te zijn.

Uw offerte dient een minimale geldigheidstermijn te hebben van <dertig, zestig> dagen vanaf de datum van uitbrengen van de offerte.

<Op de offerte zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Uw voorwaarden wijzen wij nadrukkelijk van de hand>.

Wij zien uw offerte graag voor <datum> tegemoet.

Indien u nog vragen heeft over deze offerteaanvraag kunt u daarvoor terecht bij <naam, telefoonnummer en/of e-mailadres>.

Met vriendelijke groet,

<naam tekeningsbevoegde>
<functie>

———————————————————————————————————————————————-

Bron: Inkopen… doe je zo! door Angelique van Sluijs

Reageer op dit artikel