checklist

Werving & Selectie: stappenplan

Faciliteren

Welke stappen neem je bij een sollicitatieprocedure?

Is er in jouw bedrijf een openstaande vacature of komt er binnenkort een functie vrij? Dan heb je waarschijnlijk een zijdelingse of zelfs prominente rol in de procedure. Hierbij geven we je een stappenplan.

Er zijn enkele vragen die eerst beantwoord moeten worden:

– Is er wel een nieuwe medewerker nodig? Moet de functie wel worden opgevuld?
– Zo ja: moet het een vergelijkbare werknemer worden?
– Is het functieprofiel up to date? Functies veranderen namelijk in de loop der tijd. Of is dit het moment om de huidige stand van zaken om te gooien en te reorganiseren?
– Is het ondernemingsprofiel up to date of moeten er nog aanpassingen worden gedaan?
– Weet men al waar men gaat zoeken: intern of extern? Vaak wegen de voordelen van een interne kracht zwaarder dan de voordelen van een externe kracht. In het geval van een externe kracht: wordt de werving dan uitbesteed?

Stappen

1)
– Vaststellen van het arbeidsvoorwaardenpakket.
– Opstellen van een in- en externe vacaturetekst of personeelsadvertentie.
– Intern publiceren van de vacature.
– Keuze maken voor de externe wervingsmethode.
– Plaatsen van de advertentie, of informeren van een extern bureau.

2)
– Ontvangstbevestigingen sturen naar sollicitanten.
– 1ste selectie maken van kandidaten.
– Brieven met een nette afwijzing opstellen en versturen naar degenen die niet door de selectie kwamen. Kijk eens bij de voorbeeldbrieven.
– Maken van een tijdplanning voor de eerste, oriënterende gesprekken.
– Uitnodigen van de geselecteerde kandidaten voor een orënterend gesprek.
– Informeren van eventuele andere deelnemers aan deze gespreksronde.
– Regelen van een rustige gespreksomgeving waar men niet gestoord wordt.
– Eventueel invullen / archiveren van een evaluatieformulier na afloop van een gesprek.
– Vaststellen van de beste kandidaten.

3)
– Tijdsplanning maken van de vervolggesprekken.
– Kandidaten uitnodigen voor 2e gespreksronde.
– Gesprekspartners inlichten.
– Na deze 2e ronde, de definitieve keuze voor een kandidaat vaststellen.
– Eventueel: referenties inwinnen.
– Kandidaat uitnodigen voor afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
– Opstellen van een conceptarbeidsovereenkomst.
– Regelen van een medische keuring – alleen als dit noodzakelijk is voor de functie.
– Afwijzingsbrieven versturen naar de resterende kandidaten. Voorbeeldbrieven.
– Voorbereiden van de introductieperiode.

Personeelsadvertentie: voorbereiding – inhoud – afhandeling
Hoe werf ik geschikt personeel en hoe kies ik de juiste media voor advertenties?
Hoe lang moeten gegevens van afgewezen sollicitanten worden bewaard?
Hoe lang mag de afdeling P&O sollicitaties in portefeuille houden?
Boek: Werving, selectie & introductie
Training: Specialisatie personeelswerk

Surf naar NVP-Plaza voor de sollicitatiecode.

Reageer op dit artikel