checklist

Bedrijfshulpverlening: wat en hoe

Faciliteren

Een goede bhv’er is goud waard: die kan levens redden bij brand of andere calamiteiten op kantoor.

Maar wat moet een bhv’er eigenlijk precies kunnen en is een bedrijf verplicht een bhv’er in huis te hebben?

Wat moet je kunnen als bhv’er?

 • eerste hulp verlenen bij ongevallen
 • reanimeren
 • brand bestrijden
 • in noodsituaties alarmeren en evacueren van collega’s

Wanneer is bhv verplicht?
Bhv is verplicht voor alle bedrijven met een of meer werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bhv. Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige bhv’ers.

Hoeveel bhv’ers moet je bedrijf hebben?
De norm van één bhv’er op vijftig werknemers is met de Arbowet 2007 verdwenen. Hoeveel bhv’ers nodig zijn in je bedrijf hangt af van de grootte en het risicoprofiel. Op basis hiervan moet je werkgever het juiste aantal bhv’ers vaststellen. Om ervoor te zorgen dat er altijd een bhv’er aanwezig is, moet je werkgever ook rekening houden met ziekte, vakanties of ploegendiensten. En als je bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de bhv’ers verspreid werken over het bedrijf en/of de verschillende etages.

De directeur van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is. Er moeten dus altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn.

Tips voor een goede bhv-regeling

 • De bhv’ers moeten beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun bhv-taken goed uit te kunnen voeren.
 • Bhv’ers volgen het best ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus.
 • Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf.
 • Er moeten altijd voldoende bhv’ers aanwezig zijn. Ook bij ziekte en vakantie van de bhv’er moet de veiligheid gewaarborgd blijven.
 • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er. Secretaresses zijn om die reden heel geschikt om bhv’er te zijn.
 • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever.
 • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn of haar extra bhv-taken.

 

Bedrijfshulpverlening – wettelijke verplichtingen
Ontruimingsplan bij brand
Bedrijfsnoodplan
Boek: Veiligheid op het werk
Training: Mindful werken

Reageer op dit artikel