checklist

Thuis werken? De voor- en nadelen op een rij

Faciliteren

Voordelen voor de werknemer

 • Betere balans werk-gezin, uitvoeren van zorgtaken
 • Minder reistijd
 • Minder reiskosten
 • Makkelijker doorwerken bij ziekte, minder ziekteverzuimdagen
 • Concentratie en productiviteit
 • Minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis)
 • Hogere arbeidssatisfactie, Het Nieuwe Werken is leuk!

 

Nadelen voor de werknemer

 • Isolement, minder spontane ontmoetingen en contacten met collega’s
 • Inrichting werkplek thuis is van onvoldoende kwaliteit, de technische mogelijkheden zijn onvoldoende
 • Grotere kans op stress door onduidelijke afspraken, je moet strak kunnen zelfroosteren en goed kunnen plannen
 • Vermenging werk/privé; geen geregelde werktijden
 • Idee dat het negatief is voor carrière

 

Voordelen voor de werkgever

 • Flexibiliteit van werknemers en de organisatie als geheel
 • Efficiënte inzet van medewerkers
 • Hogere productiviteit
 • Betere balans werk-privé; geeft hoger gevoel van welzijn
 • Minder kosten voor kantoorruimte door het invoeren van flexplekken
 • Lagere kosten voor energie
 • Lager ziekteverzuim
 • Minder tijdverlies door verkeersproblemen

 

Nadelen voor de werkgever

 • Vormgeven nieuwe manier van leidinggeven
 • Lastiger om controle te houden op thuiswerkers
 • Thuiswerkers raken sneller en makkelijker overbelast
 • Additionele ICT- en inrichtingskosten Arbo-wetgeving
 • Fiscale aspecten
 • Betrokkenheid
 • Informele contacten
 • Aanpassing organisatie

 

Voordelen voor de maatschappij

 • Minder woon-werk verkeer
 • Milieuvoordelen; minder uitstoot van CO2
 • Stimulans voor economie door concurrentie en innovatie
 • Hogere arbeidsparticipatie vrouwen
 • Betere balans werk-privé
 • Lager ziekteverzuim

 

Nadelen voor de maatschappij

 • Minder accijnzen woon-werkverkeer
 • Negatieve gevolgen voor sociale cohesie

 

Bron: www.overpreventie.nl

Reageer op dit artikel