nieuws

Autoritaire bedrijfscultuur niet geliefd

Faciliteren

Werknemers die werken in een autoritaire bedrijfscultuur zijn de meest ontevreden werknemers van Nederland.

Werknemers die werken in een autoritaire bedrijfscultuur zijn de meest ontevreden werknemers van Nederland. Dit blijkt uit de loopbaanenquête van het blad Intermediair, die vijftienduizend hoogopgeleiden ondervroeg.

VIER BEDRIJFSCULTUREN

Op basis van de enquête onderscheidt Intermediair vier bedrijfsculturen:

  • de autoritaire cultuur
  • de informele cultuur
  • de zorgzame cultuur
  • de veeleisende cultuur

Van de ondervraagden die in een autoritaire cultuur werken, geeft 30 procent een voldoende voor de cultuur. In autoritaire bedrijven worden beslissingen vooral top down genomen en hebben medewerkers weinig inbreng. Dit soort bedrijven komen nog het meeste voor in de vervoerssector en onder familiebedrijven. Ook zijn veel buitenlandse bedrijven in Nederland een stuk autoritairder dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf.

BEST TEVREDEN

Hoewel de werknemers over de informele sfeer het meest tevreden zijn (78 procent), is een nadeel van deze vorm dat mensen te vriendelijk zijn en elkaar niet meer direct aanspreken op fouten. Ook kan de productiviteit onder de sfeer leiden, omdat iedereen de neiging heeft om vooral te doen wat hij leuk vindt.

Van de ondervraagden werkt het overgrote deel (68 procent) bij zorgzame bedrijven. In een dergelijke bedrijfscultuur is het heel normaal dat werknemers zich ziekmelden bij een kwaaltje. Ook vinden werknemers hun privé-leven eigenlijk belangrijker dan hun werk. De waardering voor een dergelijke cultuur is bijna net zo hoog als voor de informele cultuur.

Ook werknemers in een veeleisende bedrijfscultuur zijn tevreden. De cultuur op zich waarderen ze niet erg hoog (41 procent geeft een onvoldoende). De werknemers werken hard, maar over het salaris zijn ze redelijk tevreden.

Reageer op dit artikel