nieuws

Checklist verzuimbeleid

Faciliteren

Werkgevers zijn verplicht een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen. Daarin moet onder meer geregeld zijn hoe de procedure eruitziet bij langdurig verzuim. MKB Nederland ontwikkelde hiervoor een checklist verzuimprotocol die je kunt downloaden.

Checklist verzuimbeleid

Werkgevers zijn verplicht een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen. Daarin moet onder meer geregeld zijn hoe de procedure eruit ziet bij langdurig verzuim. MKB Nederland ontwikkelde hiervoor een checklist verzuimprotocol die je kunt downloaden.

In het verzuimprotocol staat precies beschreven wie wat wanneer doet bij ziekte: de procedures voor de ziek- en herstelmeldingen en alle stappen die de betrokken partijen (werkgever, werknemer, arbodienst, UWV enz.) op een bepaald moment moeten nemen. Hiermee schept de werkgever duidelijkheid voor alle betrokkenen. Zij weten dan wat ze van elkaar kunnen verwachten.

In een aparte bijlage staan, naast uitleg van begrippen (probleemanalyse, plan van aanpak, reïntegratieverslag, sancties), nog enkele extra toelichtingen zoals verplichtingen van de werknemer tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid en ziekte door bijzondere omstandigheden.
Een uitgebreid modelverzuimprotocol met alle stappen en toelichtingen kun je als Wordbestand downloaden op de MKB-site.
http://www.arbo.mkb.nl/verzuimprotocol
 

 

Reageer op dit artikel