nieuws

Code-Tabaksblat in werking getreden

Faciliteren

Minister Donner van Justitie heeft de ‘Code-Tabaksblat’ per 1 januari 2005 aangewezen als corporate-governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen. Beursvennootschappen moeten in hun jaarverslag een paragraaf opnemen waarin wordt aangegeven of de onderneming deze code over behoorlijk bestuur toepast.

Minister Donner van Justitie heeft de ‘Code-Tabaksblat’ aangewezen als corporate-governancecode voor beursgenoteerde ondernemingen. Beursvennootschappen moeten in hun jaarverslag een paragraaf opnemen waarin wordt aangegeven of de onderneming deze code over behoorlijk bestuur toepast.

De verplichting geldt voor jaarverslagen over boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2004. Dat betekent dat tijdens de jaarvergadering in het voorjaar van 2005 door aandeelhouders met bestuur en commissarissen kan worden gediscussieerd op basis van een verplichte paragraaf over corporate governance.

Ondernemingen mogen afwijken van de bepalingen, mits zij dat in het jaarverslag uitleggen. De code bevat beginselen en best-practicebepalingen over bijvoorbeeld de bezoldiging van bestuurders, de onafhankelijkheid van commissarissen, informatie aan aandeelhouders en de rol van de accountant.

 

Reageer op dit artikel