nieuws

Meer telewerkers in Europa

Faciliteren

Onderzoeksbureau IDC verwacht dat het aantal telewerkers in Europa explosief zal groeien. Nederland behoort tot de landen met de meeste telewerkers.

Volgens onderzoeksbureau IDC zal het aantal Europese telewerkers in 2005 van 10 miljoen in 2000 naar 28,8 miljoen groeien.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

In de meeste West-Europese landen is telewerken inmiddels geaccepteerd en wordt het gezien als een manier om concurrerender te zijn, de productiviteit te vergroten en de werkomstandigheden te verbeteren. Telewerken komt het meest voor in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, waar 45 procent van de telewerkers werkt. Onder telewerken wordt verstaan: tenminste 20 procent van de werktijd buiten kantoor doorbrengen.

MEESTE TELEWERKERS

Volgens onderzoeksbureau IDC varieert het aantal telewerkers enorm tussen de verschillende Europese landen. In Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland is het percentage het hoogst. Dat komt door lage technologiekosten, wetgeving die telewerken mogelijk maakt, en bedrijfscultuur. In Italië, Spanje, Portugal en Griekenland wordt relatief weinig getelewerkt, omdat de bureaucratie en ingewikkelde gecentraliseerde bedrijfsstructuren in deze landen dat moeilijker maken.

Reageer op dit artikel