nieuws

Meeste CAO’s hebben klachtenregeling

Faciliteren

De meeste werknemers kunnen langs officiële weg klagen over allerlei zaken op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De meeste werknemers kunnen langs officiële weg klagen over allerlei zaken op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van de 111 onderzochte CAO’s hebben er 89 een of meer klachtenregelingen. In totaal werden 162 van die regelingen gevonden. Daarvan gaat
–  73 procent over de arbeidsovereenkomst (functie-indeling, beoordeling);
– 20 procent over agressie en seksuele intimidatie;
– 7 procent over problemen bij ziekte.

Klachten worden behandeld door een geschillencommissie van de organisatie zelf of door een klachtencommissie die voor de hele bedrijfstak werkt. Mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de uitspraak van zo’n commissie is in de CAO’s maar mondjesmaat geregeld.

Reageer op dit artikel