nieuws

Minder luxe op de werkvloer

Faciliteren

Een flexibelere arbeidstijdenwet, beperking van de Arbowet en geen hoge overwerkvergoedingen meer. MKB-Nederland wil schrappen in de arbeidsvoorwaarden van werknemers; er zou te veel luxe zijn in de CAO-afspraken.

Een flexibelere arbeidstijdenwet, beperking van de Arbowet en geen hoge overwerkvergoedingen meer. MKB-Nederland wil schrappen in de arbeidsvoorwaarden van werknemers; er zou te veel luxe zijn in de CAO-afspraken.

Volgens de organisatie van middelgrote en kleine ondernemingen MKB dateren wetten als Arbeid en zorg, Flex en zekerheid uit een periode van hoogconjunctuur.

Arbo-wet
Het eerste dat het MKB wil veranderen is de Arbo-wet. Volgens Hermans moeten regels en rechten van werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden beperkt worden tot de Europese wetgeving. ‘Nederland moet niet telkens allerlei specifieke aanvullingen aanbrengen’, vindt voorzitter Hermans van het MKB. Hij vindt ook dat werkgevers niet langer verplicht moeten worden om de risico’s op de werkplaats in kaart te brengen. Dit brengt namelijk veel administratieve werkzaamheden met zich mee.

Ook de Arbeidstijdenwet moet volgens het MKB onder handen genomen worden. Zo moet de duur van een gemiddelde werkweek opgerekt kunnen worden als ondernemers dat willen. Ook de hoge overwerkvergoedingen krijgen te lijden onder de wensen van het MKB. Weg ermee, vindt de organisatie. Overwerken wordt dan natuurlijk een stuk minder leuk.

Ziekte
Ook aan honderd procent doorbetaling tijdens ziekte mag van Hermans een einde komen. Van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf denkt namelijk 70 procent dat deze regel nadelig is voor het verbeteren van de arbeidsproductiviteit. Je wordt op die manier namelijk niet geprikkeld om weer aan het werk te gaan.

Reageer op dit artikel