nieuws

Nieuw huurrecht bedrijfsruimte

Faciliteren

Op 1 augustus is het nieuwe huurrecht in werking getreden. Een van de belangrijkste veranderingen is de gewijzigde procedure bij de kantonrechter voor de huurprijsherziening van middenstands-bedrijfsruimte.

De dagvaarding moet voortaan vergezeld gaan van een deskundigenrapport. Zonder dit rapport zal de kantonrechter de zaak niet in behandeling nemen. Als maatstaf bij het opstellen van het rapport geldt het vergelijk met de huurprijsontwikkeling over de afgelopen vijf jaar van vergelijkbare panden in de directe omgeving die overeenkomen qua ligging, hoogte, breedte en diepte.

 

De Bedrijfshuuradviescommissies (BHAC’s) van de kamer van koophandel kunnen zulke rapporten opstellen. Zij zijn deskundig op dat gebied en kunnen de kantonrechter zo objectief mogelijk adviseren. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Kamer van Koophandel.

 

 

Reageer op dit artikel