nieuws

Tien miljoen voor kopieerheffing

Faciliteren

Het bedrijfsleven heeft een voorstel gedaan aan de Stiching Reprorecht over de kopieerheffing. VNO-NCW en MKB-Nederland willen hier maximaal tien miljoen euro voor betalen. Helaas gaat de stichting in haar eigen begroting uit van 70 miljoen euro.


Het bedrijfsleven heeft een voorstel gedaan aan de Stiching Reprorecht over de kopieerheffing. VNO-NCW en MKB-Nederland willen hier maximaal tien miljoen euro voor betalen. Helaas gaat de stichting in haar eigen begroting uit van 70 miljoen euro.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het aantal kopieën waarover heffing betaald moet worden, veel lager is dan werd gedacht. Daarom heeft het bedrijfsleven de Stichting Reprorecht voorgesteld om maximaal tien miljoen euro te betalen voor de kopieerheffing. De stichting is echter uitgegaan van een opbrengst van maar liefst zeventig miljoen euro. Volgens verschillende ondernemersorganisaties is dit bedrag te hoog. Er is namelijk twijfel ontstaan over het aantal ‘reprogerechtigde kopieën’ dat jaarlijks door bedrijven wordt gemaakt.

Openingsbod
Volgens Jurgen Warmerdam van MKB-Nederland is het bedrag van tien miljoen euro een openingsbod. Het is niet de bedoeling om ergens halverwege uit te komen, meer dan vijftien miljoen euro zal het wat hem betreft niet worden. De directeur van Stichting Reprorecht is er verbaasd over het lage bedrag van tien miljoen euro. Hij denkt wel dat de kans groot is dat men ergens in het midden uitkomt.

Reageer op dit artikel