nieuws

Werkdrukmeter

Faciliteren

Veel werknemers klagen dat ze het (te) druk hebben, soms terecht, soms onterecht. Een instrument kan de werkdruk nauwkeurig meten.

Veel werknemers klagen dat ze het (te) druk hebben, soms terecht, soms onterecht. De FNV heeft een instrument ontwikkeld om de werkdruk in organisaties te meten.

ONDERZOEK OP DE WERKVLOER

De Quick-Scan Werkdruk 3.0 is een CD-rom voor medezeggenschapsorganen, personeelsfunctionarissen, arbo-coördinatoren, managers van afdelingen etc. Met de Quick-Scan worden de oorzaken van werkdruk in kaart gebracht en oplossingen aangereikt.

Met behulp van een vragenlijst kun je praktisch onderzoek doen op de werkvloer. Na invoer van de gegevens produceert het programma een kant-en-klaar rapport met onder meer informatie over:

  • kenmerken van de respondenten
  • scores op de werkdrukschaal
  • resultaten per onderwerp
  • overzicht van verbanden tussen de diverse schalen en verschillende onderwerpen
  • overzicht van werkomstandigheden die voor verbetering vatbaar zijn

Het programma geeft een uitsplitsing naar afdeling en functies in het bedrijf en maakt vergelijkingen met een referentiebestand voor verschillende branches of heel Nederland mogelijk.

INFORMATIE

Quick-Scan Werkdruk 3.0 CD-rom plus handboeken. Uitgeverij Kerckebosch, e-mail: info@ kerckebosch.nl

Reageer op dit artikel