nieuws

Werkgevers tegen rookverbod

Faciliteren

Als het aan werkgevers en de vakbonden ligt komt er geen wettelijk verplichte rookvrije werkvloer. Zij regelen het rookbeleid liever zelf.

Als het aan werkgevers en de vakbonden ligt komt er geen wettelijk verplicht rookverbod op de werkvloer. De ondernemingen houden het rookbeleid liever zelf in de hand.

GEEN ROOKVERBOD

Werkgeversorganisaties en vakbeweging hebben zich uitgesproken tegen een wettelijk rookverbod op de werkplek. Minister Borst van Volksgezondheid overweegt een radicaal rookverbod in bedrijven en publieke gebouwen en heeft plannen om de wet daarvoor aan te scherpen. Maar het bedrijfsleven wil het rookbeleid zelf kunnen regelen.

BELEID VAAK AFWEZIG

In de praktijk blijken veel ondernemingen nog geen beleid te hebben ontwikkeld om werknemers die last hebben van tabaksrook te beschermen. Uit cijfers van de Arbeidsinspectie blijkt dat 51% van alle bedrijven maatregelen heeft genomen en 28% hanteert een strikt rookbeleid. Tabaksrook kan de oorzaak zijn van een hoger ziekteverzuim en verminderde productiviteit van werknemers. Het lijkt in het belang van het bedrijfsleven om het roken aan banden te leggen.

RECHT OP GEZONDE WERKPLEK

Bovendien heeft een werknemer wettelijk recht op een gezonde werkplek en een rookbeleid kan daar aan bijdragen. Het is dus belangrijk dat er goede afspraken komen over roken op de werkvloer. De Arbeidsinspectie vindt dat het rookbeleid een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is. In overleg met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de bonden, kan een eenduidig rookbeleid worden geformuleerd. Het gaat om gezondheidsbeleid, maar ook om goede omgangsvormen in de onderneming. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de positie van rokende werknemers.

Reageer op dit artikel