nieuws

Werknemers ‘met gebrek’ niet populair

Faciliteren

Het herplaatsen van (voormalig) deels arbeidsongeschikte werknemers is bij middelgrote en kleinere ondernemers vrijwel onmogelijk. Dat concludeert MKB Nederland op basis van eigen onderzoek onder de leden.

Het herplaatsen van (voormalig) deels arbeidsongeschikte werknemers is bij middelgrote en kleinere ondernemers vrijwel onmogelijk. Dat concludeert MKB Nederland op basis van eigen onderzoek onder de leden.

Terugschrikken

Daaruit blijkt dat werkgevers vaak stuklopen op uitkeringsinstituut UWV en veel ondernemers terugschrikken van financiële risico’s als zij een werknemer ’met een vlekje’ aan het werk helpen.

In het kader van de nieuwe WAO, WIA, worden zieke en gehandicapte werknemers sinds dit jaar meer aangesproken op wat ze nog wel kunnen. Bij werkgevers ligt de plicht om hen zoveel mogelijk aan de slag te houden of weer te krijgen.

Aanspreekpunt

Volgens beleidssecretaris sociale zaken Mariët Feenstra van MKB-Nederland wordt echter de samenwerking met het UWV moeizaam ervaren door werkgevers. Het grootste aandachtspunt is volgens haar het ontbreken van een vast aanspreekpunt. Ook maakt de bureaucratie het instituut log en moeilijk bereikbaar. Verder ontbreekt het aan goede “op maat gesneden” informatie voor kleinere, specialistische bedrijven.

Aanjaagfunctie

Daarom vraagt MKB-Nederland de overheid “een aanjaagfunctie” te vervullen en regionale samenwerking bij reïntegratie te subsidiëren. Bij het aannemen van deels arbeidsgeschikte werknemers willen werkgevers ook meer steun. Zo moeten werkgevers langer dan nu het geval is, vrijgesteld worden van financiële risico’s als een werknemer weer ziek wordt. Dergelijke regelingen zijn ook nodig voor personen die minder dan 35 procent zijn afgekeurd en volgens de WIA formeel geen arbeidshandicap hebben.

Reageer op dit artikel