nieuws

Ziekteverzuim loopt op

Faciliteren

Werknemers zijn steeds vaker ziek of afwezig van werk vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Werknemers zijn steeds vaker ziek of afwezig van werk vanwege zwangerschaps- of bevallingsverlof.

VAKER ZIEK

Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim en verlofopname onder werknemers bij particuliere bedrijven toegenomen. Ruim zes procent van de werknemers was afwezig door ziekte, zwangerschaps- of bevallingsverlof. Op elke zeventien werknemers was dagelijks één door ziekte afwezig. De afgelopen drie jaar vertoont het verzuim een stijgende lijn.

BEDRIJFSGROOTTE

Tussen de bedrijfstakken zijn grote verschillen in het ziekteverzuim te zien. In de niet-commerciële dienstverlening is het ziekteverzuim met ruim acht procent het hoogst. Dit wordt vooral veroorzaakt door het verzuim in de gezondheids- en welzijnszorg (ruim negen procent). Ook bestaat er een sterke samenhang tussen bedrijfsgrootte en ziekteverzuim. Bedrijven met honderd werknemers of meer hebben met veel meer ziekteverzuim te kampen dan het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven kenden vorig jaar een verzuim van ruim acht procent. Terwijl het ziekteverzuim bij bedrijven met minder dan tien werknemers vorig jaar net boven de drie procent uitkwam.

Reageer op dit artikel