nieuws

Hittegolf op de werkvloer

Faciliteren

KLIMAATBEHEERSING

Sinds de invoering van de Arbo-wet in 1997 bestaat er een officiële index, de PMW-index, die meet bij welke temperatuur werken nog verantwoord is. De index kijkt daarbij naar verschillende factoren zoals de luchtvochtigheid, werkzaamheden en kleding. De norm is dat een binnenklimaat behaaglijk is als de PMV-index tussen de 0,5 en -0,5 ligt of als minder dan 10% van de werknemers klachten over het klimaat heeft. Je begrijpt het al: voor een doorsnee werknemer is deze norm niet eenvoudig uit te leggen.

FNV Bondgenoten heeft praktische vuistregels opgesteld. Kortweg: hoe zwaarder je werk, hoe luchtiger je werkplek moet zijn. Is het te heet, dan moeten er maatregelen worden getroffen zoals minder werken of minder lang achter elkaar werken, een tropenrooster instellen, zo veel mogelijk apparaten uitzetten, vaker pauzeren in koele ruimtes, veel drinken en aangepaste kleding. Nauwkeurigere maatregelen moeten door deskundigen worden bekeken, bijvoorbeeld door een arbo-dienst.

VUISTREGELS

FNV Bondgenoten hanteert de volgende richtlijnen voor het binnenklimaat op kantoor:

  • Voor licht werk geldt een maximum temperatuur van 28 graden.
  • Voor (zittend) kantoorwerk geldt een maximum temperatuur van 30 graden.
  • Voor intensief werk geldt een maximum temperatuur van 26 graden, mits er een voelbare luchtstroom is. Anders maximaal 25 graden.
  • Voor zeer intensief werk is de maximum temperatuur 25 graden met een voelbare luchtstroom, 23 graden zonder luchtbeweging.
  • Boven de 26 graden is er sprake van extra belasting; dan moet overleg plaatsvinden over mogelijke maatregelen zoals extra ventilatie, e.d.
  • Als de temperatuur boven het maximum uitkomt moet alles gedaan worden om de belasting zo laag mogelijk te houden: korter werken, zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, aangepaste kleding, extra ventilatie, veel drinken, luchtkoelingsysteem installeren.

In het Management Support Magazine van juli/augustus kun je meer lezen over zomer op kantoor. Dit nummer komt 1 augustus uit.

Reageer op dit artikel