nieuws

Heb jij genoeg licht op kantoor?

Faciliteren

Dier

De mens is een dier dat bij daglicht leeft, en dat licht ook nodig heeft om de biologische klok te laten tikken. Probleem is alleen dat de meeste mensen tegenwoordig binnen werken en voornamelijk afhankelijk zijn van kunstlicht. En dat blijkt niet voldoende te zijn om de biologische klok goed te laten werken.

Biologische duisternis
Recent onderzoek van Myriam Aries voor de Technische Universiteit van Eindhoven toonde aan dat op de door haar onderzochte werkplekken, 87 stuks in totaal, het licht gemiddeld bleef steken op 500 lux. Uit andere onderzoeken is inmiddels gebleken dat de lichtsterkte die minimaal nodig is om mensen goed te laten functioneren ongeveer tussen 1000 en 1500 lux moet liggen.

Werknemers verkeren daardoor eigenlijk de hele dag in een soort van biologische duisternis. Dit heeft tot gevolg dat ze overdag duf zijn en ’s nachts niet goed kunnen slapen, wat weer kan leiden tot de ontwikkeling van chronische vermoeidheidsklachten. Vaak zijn mensen zich daar zelf helemaal niet zo van bewust, terwijl dit verband wel degelijk aantoonbaar is, zo bleek uit de vragenlijsten die Aries haar proefpersonen voorlegde.

Zomer
Onwetendheid van het belang van licht voor de gezondheid, maakt ook dat veel werknemers niet goed gebruik maken van het daglicht op de werkplek. Vaak zitten mensen met de rug naar het raam toe, of wordt het raam afgeschermd door dozen of kasten. In de zomer gaat de zonwering vaak snel naar beneden om vervolgens lang te blijven hangen. En mensen die met de computer werken, zetten deze vaak ver van het raam af om weerspiegeling te voorkomen.

Daglicht
Dat kan beter, want optimaal gebruik van daglicht in combinatie met kunstlicht heeft vele voordelen. Het maakt mensen alerter waardoor ze harder kunnen werken, minder fouten maken en er ook minder ongevallen op het werk gebeuren.

Tips:

Hoe kun je nu zorgen dat je op de werkplek zoveel mogelijk profiteert van het aanwezige dag- of kunstlicht?

  • Ga dicht bij het raam zitten, op maximaal één meter afstand.
  • Zorg ervoor dat je met je gezicht naar het raam toe zit, zelfs al zit je er ver vandaan.
  • Vermijd verblinding en ongewenste reflecties.
  • Creëer een rustig blikveld met niet al teveel verschillen in lichtniveau’s.
  • Maak geen gebruik van felle spots maar van verschillende lichtpunten.
  • Kies voor een goede zonwering waarbij het licht via de lamellen op het plafond weerkaatst.
  • Gebruik de zonwering spaarzaam.
  • Is er niet voldoende daglicht op kantoor? Bespreek dan de aanschaf van speciale verlichtingssystemen die het daglicht nabootsen.
Reageer op dit artikel