nieuws

Zo herken je werkstress bij collega’s – en bij jezelf

Faciliteren

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in Nederland. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil stress op het werk bespreekbaar maken en aanpakken. Herken jij werkstress bij collega’s? Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werkgerelateerde ziekeverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse […]

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in Nederland. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil stress op het werk bespreekbaar maken en aanpakken. Herken jij werkstress bij collega’s?

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werkgerelateerde ziekeverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse werknemers zegt 40% vaak tot altijd heel veel werk te hebben en 36% noemt het werk hectisch. Reden genoeg voor minister Asscher om dit onderwerp de komende vier jaar op de agenda te zetten van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat in ieder geval extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Omdat dit onderwerp nu zeer actueel is, is er een training ontwikkeld: ‘Werkdruk de baas’. Eerste training is gepland op 30 oktober. Binnenkort volgt hierover meer informatie op managementsupport.nl/opleidingen.

Oorzaken werkstress

Werkstress kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

Risicogroepen werkstress

Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in 8 groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie, of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Bekijk hier de 8 risicogroepen voor werkstress.

Signalen werkstress

Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. Hieronder zetten we alle signalen van werkstress op een rij:

Herken werkstress_tabel

Bron: PW De Gids Vakbase

9 tips om stress de baas te worden
Van stress naar succes: 10 tips [Vakbase]
12 tips om rust te brengen in wat je doet [Vakbase]
Training Mindful werken

Training Van perfectionist naar optimalist

Reageer op dit artikel