nieuws

Campagne tegen pesten op werkvloer van start

Faciliteren

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het startschot gegeven voor de campagne tegen pesten op de werkvloer. Ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer.

De campagne moet dit probleem, dat een grote impact heeft op de mensen die het overkomt, voorkomen. “Pesten zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en 40 procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest”, meldt het ministerie.

Pesten op werkvloer stoppen

De campagne van minister Asscher richt zich niet alleen op de werknemers die pesten of gepest worden. “Zeven miljoen collega’s hebben elke dag de kans om pesten op de werkvloer te stoppen. Werkgevers en werknemers moeten het onderwerp bespreekbaar maken, met elkaar het taboe doorbreken. Want over de gevolgen van pesten moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in het werk en leidt tot psychische problemen en uitval.”

Herken pesten

Werknemers en werkgevers kunnen op www.herkenpesten.nl terecht voor informatie over het herkennen en stoppen van pesten door collega’s. Ook worden via radiocommercials werkgevers en werknemers opgeroepen om werk te maken van de aanpak van pesten.

Reageer op dit artikel