nieuws

Nieuwe regels tijdelijke contracten en ontslag

Faciliteren

Op 1 juli 2015 veranderen de regels over (tijdelijke) arbeidscontracten. Dit zijn de veranderingen op een rij: 1) Tijdelijke contracten De mogelijkheid om tijdelijke contracten te verlengen zonder dat een vast contract ontstaat, wordt gewijzigd. Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer op maximaal drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten of maximaal twee jaar op basis […]

Nieuwe regels tijdelijke contracten en ontslag

Op 1 juli 2015 veranderen de regels over (tijdelijke) arbeidscontracten. Dit zijn de veranderingen op een rij:

1) Tijdelijke contracten

De mogelijkheid om tijdelijke contracten te verlengen zonder dat een vast contract ontstaat, wordt gewijzigd. Vanaf 1 juli 2015 kan een werknemer op maximaal drie elkaar opvolgende tijdelijke contracten of maximaal twee jaar op basis van tijdelijke contracten in dienst zijn bij een werkgever. Daarna gaat het contract tussen werkgever en werknemer over in een vast contract. Contracten tellen ook mee als er tussen tijdelijke contracten een onderbreking zit van maximaal 6 maanden.

2) Ontslag

Het ontslagrecht wordt eenduidiger en eerlijker. De preventieve toets blijft gehandhaafd. De wet bepaalt door wie deze wordt uitgevoerd.Bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid toetst UWV het ontslag vooraf. Bij andere redenen voor ontslag de kantonrechter.

3) Transitievergoeding

Er komt een wettelijk recht op een vergoeding voor een ieder die zijn baan verliest. Deze transitievergoeding wordt in principe toegekend aan iedereen die wordt ontslagen op initiatief van de werkgever en twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel bij ontslag van werknemers met een vast contract als bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Ook uitzendkrachten hebben recht op een transitievergoeding. Het geldt (anders dan nu) zowel wanneer iemand wordt ontslagen via UWV als wanneer dat gebeurt via de kantonrechter.

Tools

Om werkgevers en werknemers te helpen wegwijs te worden in de nieuwe wetgeving heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informatie op maat gemaakt. De regels worden op een praktische manier uitgelegd waarbij concrete situaties waarin werkgevers en werknemers zich bevinden of waarover zij vragen kunnen hebben als startpunt zijn genomen.

Een greep uit de beschikbare informatie: 14 factsheets over het nieuwe ontslagrecht, 13 factsheets over de wijzigingen in het flexrecht. Naast deze factsheets zijn er twee online tools beschikbaar. Er is een online rekenmiddel waarmee het eventuele recht op en de hoogte van een transitievergoeding kan worden bepaald. En er is een ‘Contractencheck’ met advies op maat over de vraag of een volgend contract vast of tijdelijk kan zijn. Al deze informatie en meer is te vinden op de website mijnwerkenzekerheid.nl.

Reageer op dit artikel