nieuws

Kan het woord ‘baas’ nog?

Faciliteren

Op de cover van ons aprilnummer (‘Ontvoer je baas’) kregen we het commentaar dat het woord ‘baas’ echt niet meer kan. Een hond heeft een baas, toch? Of blijft het een algemeen geaccepteerde manier van kort en krachtig verwoorden wie je leidinggevende, directeur of manager is? We vroegen een aantal van jullie naar je mening. 

Kan het woord ‘baas’ nog?

Ouderwets

“Oei, ‘baas’ is wel héél ouderwets”, zegt Angélique. “Zeker in de tijd waarin je niet vóór je manager/leidinggevende werkt, maar mét je manager/leidinggevende. In de toekomst zal de secretaresse (ook zo’n woord dat eigenlijk niet meer past) meer manager zijn. En zullen huidige managers meer leiders zijn.”
Ook Xandra gebruikt het woord ‘baas’ niet meer. “Mijn moeder vraagt af en toe wie mijn baas nu is, dan zeg ik resoluut: ‘dat is een beetje ouderwets’. We hebben geen bazen meer!”

Voornaam

Maar als het woord ‘baas’ niet meer kan, welk woord gebruiken we dan wel? Angela: “Hoe noem je bijvoorbeeld de hoogleraar of professor waar je voor werkt? Manager is echt not done! Ik hou het in kleine kring op zijn voornaam en buiten mijn werk gebruik ik soms toch het woord baas.. Het blijft moeilijk.”
Myrthe gebruikte ook af en toe het woord ‘baas’, maar daar kreeg ze reacties op van haar omgeving. “Nu gebruik altijd manager of gewoon zijn voornaam. Klinkt ook zeker vriendelijker. Bij het woord baas voel ik toch meer afstand.”

Geen probleem

Toch vindt niet iedereen het gebruik van ‘baas’ een probleem. Fons: “Ach joh, ik zou het woord niet in schriftelijke communicatie gebruiken, maar in gesprekken met bijvoorbeeld collega’s of vrienden is het inderdaad de snelste en kortste manier om aan te geven voor wie je werkt.”
Bente is het met hem eens. “Spreektaal en schrijftaal zijn, zoals Fons zegt, niet hetzelfde. Maar om iedereen nou meteen manager te noemen? De laatste jaren zie ik benamingen voor functies waarvan ik me afvraag of er werkelijk een meerwaarde is. Van mij mag baas, hoor.”

Reageer op dit artikel