vraag & antwoord

Heb ik recht op meer ouderdomspensioen als ik vaak heb overgewerkt?

Faciliteren

In eindloonregelingen is het per definitie niet mogelijk om op acceptabele wijze overwerk in pensioenaanspraken te vertalen. Als het overwerk tot het pensioengevend salaris wordt gerekend ontstaat een (backservice)verhoging bij structureel overwerk en een verlaging bij beëindiging ervan.Via een parttimepercentage boven 100 procent – dat de mate van overwerk aangeeft – kan wellicht een gemiddelde […]

In eindloonregelingen is het per definitie niet mogelijk om op acceptabele wijze overwerk in pensioenaanspraken te vertalen. Als het overwerk tot het pensioengevend salaris wordt gerekend ontstaat een (backservice)verhoging bij structureel overwerk en een verlaging bij beëindiging ervan.
Via een parttimepercentage boven 100 procent – dat de mate van overwerk aangeeft – kan wellicht een gemiddelde ‘superdeeltijd’ uit overwerk worden gecreëerd. Nadeel hiervan is dat dan eigenlijk ook met een franchise boven 100 procent gerekend wordt.
In middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen kan structureel overwerk eenvoudig tot het pensioen- of premiegevend loon gerekend worden. Het jaar waarin structureel overwerk speelt werpt dan keurig extra pensioen resp. premie af.
Overwerkende parttimers krijgen vaak vrije tijd terug voor overwerk. Dat lijkt een goede compensatie. Maar als overwerk bij parttimers wordt uitbetaald, dan is het oppassen met de pensioenopbouw. Het overwerk dat wordt verricht binnen de voor de onderneming geldende voltijd moet op dezelfde wijze worden beloond als de beloning van voltijders over die uren.
Dit betekent pensioenopbouw over overwerk voor zover dit overwerk zich binnen de voltijdrange bevindt. Een deeltijder die 20 uur per week werkt, zal dus bij 1 uur overwerk een pensioenbeloning over het 21ste uur moeten krijgen.

Bron: Antwoordenboek Pensioenen, Kluwer Alphen aan den Rijn

 

Reageer op dit artikel