vraag & antwoord

Hebben jullie informatie over het maken van een dienstrooster?

Faciliteren

Bij het opzetten van een dienstrooster moet je rekening houden met de Arbo-wetgeving (Arbeidstijdenwet) en de eventuele afspraken in de CAO. Verder een aantal aandachtspunten:– Je kunt het rooster in overleg met de OR of de personeelsvertegenwoordiging opstellen. Samen kun je alternatieve voorstellen bekijken en beoordelen. – Betrek de werknemers bij het opstellen van het […]

Bij het opzetten van een dienstrooster moet je rekening houden met de Arbo-wetgeving (Arbeidstijdenwet) en de eventuele afspraken in de CAO. Verder een aantal aandachtspunten:
– Je kunt het rooster in overleg met de OR of de personeelsvertegenwoordiging opstellen. Samen kun je alternatieve voorstellen bekijken en beoordelen.
– Betrek de werknemers bij het opstellen van het rooster, inventariseer en ruim voor de invoering van het rooster zo veel mogelijk hindernissen uit de weg.
– Hou – als dat mogelijk is – bij het ontwerpen van het rooster rekening met de wensen en de persoonlijke situatie van de medewerkers.
– Streef naar een voorspelbaar roosterpatroon, zorg ervoor dat er zo min mogelijk verstoring van dit patroon optreedt bij ziekte of onderbezetting.
– Spreid de belasting voor werknemers zo veel mogelijk en bouw genoeg rust- en pauzemomenten in.
– Maak het nieuwe rooster ruim van tevoren bekend (wettelijk minimaal 28 dagen van tevoren).
– Laat werknemers zo min mogelijk onderling ruilen en werk dit ook niet in de hand.
– Invulling van het rooster: worden alle werknemers ingezet op afwijkende diensten of hanteer je vrijstellingen voor bepaalde categorieën (gehandicapten, ouderen, alleenstaande ouders enz.)?
– Laat medewerkers weten waar ze terecht kunnen voor klachten over het rooster.
– Bepaal een evaluatie van het ingevoerde rooster.

Reageer op dit artikel