vraag & antwoord

Heeft een werknemer recht op een vervangende vrije dag als hij/zij ziek wordt op een roostervrije (atv-)dag?

Faciliteren

In beginsel niet: als een werknemer bijvoorbeeld elke twee weken een halve dag atv op vrijdagmiddag heeft, wordt die halve dag in geval van ziekte op die vrijdag niet gecompenseerd. Net als een werknemer die in deeltijd werkt en ziek is op een dag waarop hij of zij normaal gesproken niet gewerkt zou hebben, krijgt […]

In beginsel niet: als een werknemer bijvoorbeeld elke twee weken een halve dag atv op vrijdagmiddag heeft, wordt die halve dag in geval van ziekte op die vrijdag niet gecompenseerd. Net als een werknemer die in deeltijd werkt en ziek is op een dag waarop hij of zij normaal gesproken niet gewerkt zou hebben, krijgt een werknemer ook voor een roostervrije dag geen dag terug.
Als in het bedrijf de regel geldt dat atv-dagen in overleg worden opgenomen, ligt dit iets ingewikkelder. Formeel zou de werkgever voor elke week ziekte bijvoorbeeld twee atv-uren kunnen schrappen, omdat de werknemer slechts 38 uur werkt. Maar ook een andere benadering is mogelijk. Om conflicten te voorkomen moeten over deze situatie duidelijke afspraken worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een globale benadering, waarbij pas uren worden afgeboekt als een ziekteperiode een bepaalde duur overschrijdt.

Bron: Antwoordenboek Ziekte en Reïntegratie, Kluwer Alphen aan den Rijn, 2006.

Reageer op dit artikel