vraag & antwoord

Hoe is de privacy geregeld bij verslagen over zieke werknemers die de Arbodienst naar het bedrijf stuurt?

Faciliteren

Verslagen naar aanleiding van ziekte en reïntegratie bevatten privacygevoelige gegevens. Ze horen daarom thuis in een zogenaamd verzuimdossier dat op dezelfde manier moet worden behandeld als het personeelsdossier. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en blijven in principe bij de Arbodienst en worden niet naar de werkgever gestuurd. Het is niet de bedoeling dat poststukken m.b.t. zieke […]

Verslagen naar aanleiding van ziekte en reïntegratie bevatten privacygevoelige gegevens. Ze horen daarom thuis in een zogenaamd verzuimdossier dat op dezelfde manier moet worden behandeld als het personeelsdossier. Medische gegevens zijn vertrouwelijk en blijven in principe bij de Arbodienst en worden niet naar de werkgever gestuurd. Het is niet de bedoeling dat poststukken m.b.t. zieke werknemers zomaar naar het bedrijf worden gestuurd, maar gericht worden aan een contactpersoon, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon op Personeelszaken.

Reageer op dit artikel