vraag & antwoord

Hoe zit het precies met tekenbevoegdheid en aansprakelijkheid?

Faciliteren

Tekenbevoegdheid en aansprakelijkheidEen onderneming wordt altijd vertegenwoordigd door mensen die voor de organisatie mogen ‘tekenen’. Als uit het handelsregister blijkt dat iemand mag tekenen namens een bedrijf, dan mag u daarvan uitgaan. Degene die het register raadpleegt, maar ook de ingeschreven onderneming wordt beschermd door de ‘derdenbescherming’ van het handelsregister.De tekenbevoegdheid verschilt verder per rechtsvorm […]

Tekenbevoegdheid en aansprakelijkheid
Een onderneming wordt altijd vertegenwoordigd door mensen die voor de organisatie mogen ‘tekenen’. Als uit het handelsregister blijkt dat iemand mag tekenen namens een bedrijf, dan mag u daarvan uitgaan. Degene die het register raadpleegt, maar ook de ingeschreven onderneming wordt beschermd door de ‘derdenbescherming’ van het handelsregister.
De tekenbevoegdheid verschilt verder per rechtsvorm van de onderneming en is soms onderworpen aan beperkingen.
Ook de aansprakelijkheid bij vorderingen verschilt per rechtsvorm.

Het register als ‘waarheid’
Iedereen mag de inhoud van het register als waar aannemen. U mag zich daarom beroepen op wat in het handelsregister staat, als het bijvoorbeeld om de tekenbevoegdheid gaat. Omgekeerd kan een ingeschreven onderneming zich er niet achter verschuilen dat ‘mevrouw X weliswaar als tekenbevoegde persoon in het handelsregister staat, maar dat het eigenlijk anders is’.

Tekenen en rechtsvorm
Voor elke rechtsvorm van een organisatie gelden andere regels voor de tekenbevoegdheid.

Eenmanszaak
Bij een eenmanszaak is de eigenaar bevoegd te tekenen. Deze eigenaar mag alle contracten tekenen die de eenmanszaak aangaat. Daaraan kan nooit een beperking vastzitten.

Vennootschap onder firma (VOF)
Bij een vennootschap onder firma (VOF) tekenen de vennoten. Ieder van de vennoten mag in principe zelfstandig tekenen namens de VOF, maar hieraan kunnen beperkingen verbonden zijn.

Commanditaire vennootschap (CV)
Voor een commanditaire vennootschap (CV) geldt eigenlijk hetzelfde als voor een VOF. Iedere beherende vennoot mag zelfstandig tekenen. Maar er zijn beperkingen mogelijk.
Bij een CV is er echter ook nog sprake van één of meer ‘stille vennoten’, ook wel geldschieters. Deze staan niet met hun naam in het handelsregister en mogen ook niet tekenen namens de CV.

Besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV)
Een BV of NV wordt vertegenwoordigd door het bestuur (alle bestuurders samen). In principe kan iedere bestuurder ook alleen (zelfstandig) namens de BV of NV tekenen, tenzij de statuten beperkingen bevatten.

Vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
Voor een vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geldt – net als bij een BV of NV – dat het bestuur (alle bestuurders samen) alles ondertekent. Eén of meer bestuurders mogen soms ook ieder apart tekenen, maar alleen als dat duidelijk zo in de statuten is bepaald. Dat staat dan beschreven in het handelsregister.

Gevolmachtigden
Bij alle soorten organisaties kunnen gevolmachtigden voorkomen. Deze kunnen allerlei namen hebben, bijvoorbeeld ‘procuratiehouder’. Ook hier kunnen er beperkingen gelden.

Tekenen bij faillissement, surseance of schuldensanering
In geval van faillissement, surseance van betaling of schuldensanering liggen de tekenbevoegdheden anders. In het handelsregister kunt u zien wie de curator of bewindvoerder is. Deze curator of bewindvoerder tekent vaak in plaats van of samen met de ‘normale’ tekenbevoegde personen.

Bron: Kamer van Koophandel.

Reageer op dit artikel