vraag & antwoord

Ik wil dichter bij mijn werk gaan wonen. Kan ik een verhuiskostenvergoeding aan mijn werkgever vragen?

Faciliteren

Uiteraard kan een dergelijke vraag worden gesteld. Behalve wanneer in de arbeidsovereenkomst of cao deze vergoeding is geregeld, is de werkgever niet verplicht een dergelijke vergoeding te betalen.Als hij een vergoeding geeft, is deze onder bepaalde voorwaarden onbelast. Deze voorwaarden zijn:– de vergoeding bedraagt niet meer dan 12% van het jaarsalaris en niet meer dan €5445. […]

Uiteraard kan een dergelijke vraag worden gesteld. Behalve wanneer in de arbeidsovereenkomst of cao deze vergoeding is geregeld, is de werkgever niet verplicht een dergelijke vergoeding te betalen.
Als hij een vergoeding geeft, is deze onder bepaalde voorwaarden onbelast. Deze voorwaarden zijn:
– de vergoeding bedraagt niet meer dan 12% van het jaarsalaris en niet meer dan €5445. Daarnaast kunnen de werkelijke kosten van het verhuizen van de inboedel worden vergoed;
– de verhuizing is zakelijk.

Een verhuizing wordt als zakelijk beschouwd als de werknemer binnen twee jaar na het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking of na overplaatsing verhuist en hij doet dat van een woning die meer dan tien kilometer van de arbeidsplaats afligt naar een woning die binnen de tienkilometergrens ligt, of de reisafstand, gemeten langs de meest gebruikelijke weg, wordt verkort met ten minste 50% en tevens met ten minste tien kilometer.

Bron: Belonen in 100 vragen, Kluwer Alphen aan den Rijn

Reageer op dit artikel