vraag & antwoord

Kan het gebeuren dat ik een lager pensioen krijg als mijn salaris daalt?

Faciliteren

Kan het gebeuren dat ik een lager pensioen krijg als mijn salaris daalt?‘Die Konsequenz führt zum Teufel’ zeggen onze oosterburen. Bij pensioenregelingen op eindloonbasis is het laatste salaris definitief bepalend voor het pensioeninkomen. Bij salarisverlagingen tijdens de loopbaan ontstaan dus pensioenverlagingen, zelfs over opgebouwde rechten, althans zo zou het moeten zijn onder een strikte eindloonregeling.Salarisverlaging […]

Kan het gebeuren dat ik een lager pensioen krijg als mijn salaris daalt?
‘Die Konsequenz führt zum Teufel’ zeggen onze oosterburen. Bij pensioenregelingen op eindloonbasis is het laatste salaris definitief bepalend voor het pensioeninkomen. Bij salarisverlagingen tijdens de loopbaan ontstaan dus pensioenverlagingen, zelfs over opgebouwde rechten, althans zo zou het moeten zijn onder een strikte eindloonregeling.
Salarisverlaging ontstaat door o.a. herplaatsing in functies met lagere beloning, een fenomeen dat bijvoorbeeld bij gedeeltelijk WIA’ers voorkomt.
Salarisverlaging kan nodig zijn voor mensen die herplaatst worden omdat ze te lang op hun tenen liepen.

We zien in de praktijk dat speciale pensioentoezeggingen in het reglement of ad hoc individueel, ervoor zorgen dat opgebouwde pensioenrechten niet worden aangetast door de salarisverlaging. Bij pensioensystemen op basis van middelloon en beschikbare premie is het pensioen min of meer een goede afspiegeling van de loopbaan, zodat een salarisverlaging consequent voor nieuwe dienstjaren tot lagere opbouw leidt.
In een eindloonregeling is het effect van een salarisverlaging vergelijkbaar met het effect van een (extra) AOW-stijging; de franchise stijgt immers mee!
Bij strikt eindloon wordt het pensioen over alle dienstjaren lager, bij middelloon alleen over nieuwe dienstjaren!
Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is het overigens toegestaan om fiscaal gefaciliteerd pensioen te blijven opbouwen op basis van het oorspronkelijke salaris in geval van demotie 10 jaar voorafgaande aan de pensioendatum.

Bron: Antwoordenboek Pensioenen, Kluwer Alphen aan den Rijn

Reageer op dit artikel