vraag & antwoord

Krijg ik een vrije dag voor een huwelijksjubileum?

Faciliteren

Dat is afhankelijk van de CAO waaronder je valt. Voor een huwelijksjubileum van 25, 40 of 50 jaar wordt in veel gevallen één dag vrij gegeven met behoud van salaris. Ook voor andere gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte, overlijden, bevalling en verhuizing bepaalt de CAO vaak een of meer dagen vrij. Kijk in je eigen CAO. […]

Dat is afhankelijk van de CAO waaronder je valt. Voor een huwelijksjubileum van 25, 40 of 50 jaar wordt in veel gevallen één dag vrij gegeven met behoud van salaris. Ook voor andere gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte, overlijden, bevalling en verhuizing bepaalt de CAO vaak een of meer dagen vrij. Kijk in je eigen CAO. Is er geen CAO, dan gelden wettelijke regels.

Reageer op dit artikel