vraag & antwoord

Mag een werknemer tijdens ziekte op vakantie naar het buitenland?

Faciliteren

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Als de werkgever bij ziekte het loon doorbetaalt (en dat zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn) is de werkgever ook degene die hierover beslist.Op zichzelf is er geen bezwaar tegen als de werkgever de werknemer toestemming geeft om tijdens ziekte naar het buitenland te gaan. De […]

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Als de werkgever bij ziekte het loon doorbetaalt (en dat zal in verreweg de meeste situaties het geval zijn) is de werkgever ook degene die hierover beslist.
Op zichzelf is er geen bezwaar tegen als de werkgever de werknemer toestemming geeft om tijdens ziekte naar het buitenland te gaan. De werkgever kan hierover in zijn controlevoorschriften regels opnemen. Het is in elk geval van belang om voordat toestemming wordt gegeven, overleg te plegen met de arts van de arbodienst of de bedrijfsarts. Met name zal deze moeten beoordelen of de reis naar het buitenland en het verblijf daar niet schadelijk is voor de gezondheid van de werknemer. Als dat niet het geval is, kan zonder bezwaar toestemming worden verleend. Het is goed om duidelijk af te spreken wanneer de werknemer terug moet zijn.
Als de werknemer ziekengeld van het UWV ontvangt, is het UWV degene die de toestemming moet verlenen. Deze wordt doorgaans verleend als er medisch geen bezwaren zijn. De werknemer moet dan wel op een bepaalde datum terugkeren voor controle. Laat hij dit na, dan kan dat gevolgen hebben voor zijn uitkering.

Reageer op dit artikel