vraag & antwoord

Mijn collega en ik doen als managementondersteuner exact hetzelfde werk, maar hij verdient meer dan ik. Volgens mijn werkgever vanwege verschil in arbeidsprestatie, maar volgens mij omdat ik vrouw ben en mijn collega man. Kan ik ook een hoger loon eisen?

Faciliteren

Ja. Onderscheid tussen mannen en vrouwen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden is niet toegestaan. Mannen en vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid. Er is wel een ‘maar’. Een werkgever mag (tenzij hij aan een cao gebonden is die daarvoor een speciale regeling bevat) bij de bepaling van de hoogte van het […]

Ja. Onderscheid tussen mannen en vrouwen op het terrein van de arbeidsvoorwaarden is niet toegestaan. Mannen en vrouwen hebben recht op gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid. Er is wel een ‘maar’. Een werkgever mag (tenzij hij aan een cao gebonden is die daarvoor een speciale regeling bevat) bij de bepaling van de hoogte van het loon rekening houden met de arbeidsprestatie van de werknemer. Als hij bij het toekennen van extra loon op grond van betere arbeidsprestaties maar geen onderscheid tussen mannen en vrouwen maakt. Zou in een onderneming stelselmatig blijken dat aan mannen betere arbeidsprestaties worden toegedacht dan aan vrouwen, zodat de mannen over het algemeen meer verdienen, dan is een vordering van de vrouwen tot betaling van gelijk loon zeker gerechtvaardigd. Wanneer het om een incidentele kwestie gaat, ligt de bewijslast een stuk moeilijker. Is er werkelijk verschil in arbeidsprestatie? Het is zeker niet uitgesloten dat wanneer de vrouwelijke werknemer het hogere loon opeist en naar de kantonrechter stapt, de rechter haar tegemoet zal komen door de werkgever op te dragen te bewijzen dat er werkelijk sprake is van een verschil in arbeidsprestatie.

Bron: Antwoordenboek Belonen, Kluwer Alphen aan den Rijn

Reageer op dit artikel