vraag & antwoord

Waarom wordt er van mijn vakantiegeld meer ingehouden dan van mijn normale brutosalaris?

Faciliteren

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als een ‘bijzondere beloning’. Het wordt betaald over een ander tijdvak dan het gebruikelijke (maand)loon. Daarom wordt vaak de tabel bijzondere beloningen toegepast. Dit betekent dat bij de berekening van de loonheffing over de vakantietoeslag geen rekening wordt gehouden met de standaardloonheffingskorting. Deze wordt immers al in aanmerking genomen bij het […]

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als een ‘bijzondere beloning’. Het wordt betaald over een ander tijdvak dan het gebruikelijke (maand)loon. Daarom wordt vaak de tabel bijzondere beloningen toegepast. Dit betekent dat bij de berekening van de loonheffing over de vakantietoeslag geen rekening wordt gehouden met de standaardloonheffingskorting. Deze wordt immers al in aanmerking genomen bij het berekenen van het normale nettomaandloon. Over de vakantie-uitkering wordt dus verhoudingsgewijs meer loonheffing ingehouden dan over het gebruikelijke maandloon.

Salariswijzer
Bruto-nettocheck
Bouw je vakantiedagen op als je ziek bent?
Mag een werknemer tijdens ziekte op vakantie naar het buitenland?
Kan het gebeuren dat ik een lager pensioen krijg als mijn salaris daalt?
Heb ik recht op meer ouderdomspensioen als ik vaak heb overgewerkt?

Reageer op dit artikel