vraag & antwoord

Wat staat er in een pensioenreglement?

Faciliteren

Het pensioenreglement bepaalt je pensioenrechten. Bij twijfels over pensioenrechten zal altijd worden verwezen naar dit document. Brochures, populaire pensioenboekjes en pensioeninformatieboeken zijn allemaal ‘pensioenuitingen’ waaraan je geen rechten kunt ontlenen. In het pensioenreglement wordt meestal in detail bepaald:– de uitvoering;– deelnemersbegrip;– het pensioensysteem;– pensioenaanpassingen;– pensioenhoogte bij voortgezette deelneming, bij ontslag, bij arbeidsongeschiktheid en bij scheiding;– hoe te handelen in onvoorziene gevallen;– hoe […]

Het pensioenreglement bepaalt je pensioenrechten. Bij twijfels over pensioenrechten zal altijd worden verwezen naar dit document. Brochures, populaire pensioenboekjes en pensioeninformatieboeken zijn allemaal ‘pensioenuitingen’ waaraan je geen rechten kunt ontlenen.
In het pensioenreglement wordt meestal in detail bepaald:
– de uitvoering;
– deelnemersbegrip;
– het pensioensysteem;
– pensioenaanpassingen;
– pensioenhoogte bij voortgezette deelneming, bij ontslag, bij arbeidsongeschiktheid en bij scheiding;
– hoe te handelen in onvoorziene gevallen;
– hoe te handelen bij klachten en geschillen.

(Bron: Antwoordenboek Pensioenen, Kluwer, Alphen aan den Rijn)

Reageer op dit artikel