vraag & antwoord

Wanneer heb ik recht op een dertiendemaanduitkering?

Faciliteren

Een dertiendemaanduitkering kan vastgelegd zijn in de cao. Zo niet, dan heb je er slechts recht op als dat is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of als je werkgever hem buiten je arbeidsovereenkomst heeft toegezegd. Het is ook mogelijk dat de directie van je werkgever zich het recht voorbehoudt ieder jaar te bekijken of er ruimte […]

Een dertiendemaanduitkering kan vastgelegd zijn in de cao. Zo niet, dan heb je er slechts recht op als dat is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of als je werkgever hem buiten je arbeidsovereenkomst heeft toegezegd. Het is ook mogelijk dat de directie van je werkgever zich het recht voorbehoudt ieder jaar te bekijken of er ruimte is voor een dertiendemaanduitkering. Je zult dan ieder jaar te horen krijgen of deze aan jou wordt verstrekt.
Een dertiendemaanduitkering is een gratificatie (een extra beloning) ter grootte van een maandloon. De werkgever betaalt deze uitkering meestal in de maand december aan alle werknemers, een groep werknemers of individuele werknemers. De dertiendemaanduitkering of de gratificatie is brutoloon waarop de tabel voor bijzondere beloningen van toepassing is. Ook premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw zijn in principe verschuldigd.

Reageer op dit artikel