vraag & antwoord

Wat moet er gebeuren als de direct-leidinggevende afwezig is en iemand meldt zich ziek?

Faciliteren

Het is verstandig om voor deze situatie goede afspraken te maken. Een goede afspraak kan bijvoorbeeld zijn, dat de ziekmelding in dat geval plaatsvindt bij de secretaresse van de afdeling of van de leidinggevende, en dat de leidinggevende in de loop van de dag even telefonisch contact opneemt met de zieke werknemer. Als dit een […]

Het is verstandig om voor deze situatie goede afspraken te maken. Een goede afspraak kan bijvoorbeeld zijn, dat de ziekmelding in dat geval plaatsvindt bij de secretaresse van de afdeling of van de leidinggevende, en dat de leidinggevende in de loop van de dag even telefonisch contact opneemt met de zieke werknemer. Als dit een vaste afspraak is, voelt de werknemer dit niet als een extra controlemaatregel; het gaat met name om afspraken om bepaalde werkzaamheden over te nemen, een prognose van de afwezigheidsduur en dergelijke. (Bron: Antwoordenboek Ziekte en Reïntegratie, Kluwer Alphen aan den Rijn)

Reageer op dit artikel