vraag & antwoord

Welke stappen moet ik doorlopen bij een inkoopproces?

Faciliteren

7 stappen:

1) Oriënteren: kijken naar nieuwe mogelijkheden en technologieën bij leveranciers en onderzoeksinstituten.
2) Specificeren: wensen en eisen opstellen.
3) Selecteren: informatie en offertes aanvragen, beoordelen, leverancier kiezen.
4) Contracteren: onderhandelen met leverancier over condities en voorwaarden, afsluiten van contracten.
5) Bestellen: orders plaatsen voor betreffende goederen of diensten.
6) Bewaken: contracten, leveringen en facturen bewaken.
7) Nazorg: bestellingen nakijken, problemen oplossen, kwaliteit beoordelen.

Hoe kan ik de doelstellingen van het secretariaat voor dit jaar bepalen?
Waar vind ik richtlijnen voor het opstellen van een gedragscode/interne huisregels en wat moet erin staan?
Hoe zorg ik voor een goed roulatiesysteem voor tijdschriften?
Boek: Inkoopmemo’s
Training: Inkoop en onderhandelen

Reageer op dit artikel