vraag & antwoord

Wat is een maatschap?

Faciliteren

Als twee of meerdere personen een samenwerking aangaan, is er sprake van een maatschap. De ‘maten’ brengen arbeid, geld, goederen en/of goodwill in, met als doel het gewin te delen dat voortvloeit uit de maatschap. Veel maatschappen worden opgericht door mensen met een vrij beroep, zoals notarissen, (tand)artsen, accountants en fysiotherapeuten. De onderlinge afspraken worden […]

Als twee of meerdere personen een samenwerking aangaan, is er sprake van een maatschap. De ‘maten’ brengen arbeid, geld, goederen en/of goodwill in, met als doel het gewin te delen dat voortvloeit uit de maatschap. Veel maatschappen worden opgericht door mensen met een vrij beroep, zoals notarissen, (tand)artsen, accountants en fysiotherapeuten. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een maatschapscontract. In dit contract worden afspraken gemaakt over de inbreng van de maten, de winstverdeling en de verdeling van de bevoegdheden. Sinds de nieuwe Handelsregisterwet (van kracht gegaan op 1 juli 2008) dient de maatschap bij de Kamer van Koophandel te worden ingeschreven.

Reageer op dit artikel