vraag & antwoord

Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?

Faciliteren

Dit kan alleen als in je arbeidsovereenkomst staat dat dit mag. Bij een tussentijdse opzegging moet je werkgever zich aan de opzegtermijn houden en gelden de zogenoemde opzegverboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je als werknemer ziek bent, je contract niet tussentijds opgezegd kan worden. Bovendien moet je werkgever bij tussentijdse opzegging eerst een ontslagvergunning […]

Dit kan alleen als in je arbeidsovereenkomst staat dat dit mag. Bij een tussentijdse opzegging moet je werkgever zich aan de opzegtermijn houden en gelden de zogenoemde opzegverboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je als werknemer ziek bent, je contract niet tussentijds opgezegd kan worden. Bovendien moet je werkgever bij tussentijdse opzegging eerst een ontslagvergunning aanvragen.
Wanneer je arbeidsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd zonder dat dit volgens je arbeidsovereenkomst mag, moet je werkgever jou een schadevergoeding betalen. In de praktijk komt dat er meestal op neer dat je een schadevergoeding ontvangt ter grootte van je loon tot aan de afloop van je contract.

Dit kan alleen als in je arbeidsovereenkomst staat dat dit mag. Bij een tussentijdse opzegging moet je werkgever zich aan de opzegtermijn houden en gelden de zogenoemde opzegverboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je als werknemer ziek bent, je contract niet tussentijds opgezegd kan worden. Bovendien moet je werkgever bij tussentijdse opzegging eerst een ontslagvergunning aanvragen.

Wanneer je arbeidsovereenkomst tussentijds wordt opgezegd zonder dat dit volgens je arbeidsovereenkomst mag, moet je werkgever jou een schadevergoeding betalen. In de praktijk komt dat er meestal op neer dat je een schadevergoeding ontvangt ter grootte van je loon tot aan de afloop van je contract.

Welke opzegtermijn geldt voor een vast contract?
Wat kan ik doen als ik te weinig uitdagend werk heb?
Bestaat er een speciale cao voor secretaressen?
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Medewerker Personeelszaken (MPZ)

Reageer op dit artikel