vraag & antwoord

Ouderschapsverlof

Faciliteren

Ik denk erover om ouderschapsverlof op te nemen. Kunnen jullie mij vertellen wat de voorwaarden hiervoor zijn? Je mag ouderschapsverlof opnemen als je minstens een jaar bij je huidige werkgever werkt en als je een kind verzorgt dat jonger is dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof. Mocht je meer kinderen hebben, […]

Ik denk erover om ouderschapsverlof op te nemen. Kunnen jullie mij vertellen wat de voorwaarden hiervoor zijn?

Je mag ouderschapsverlof opnemen als je minstens een jaar bij je huidige werkgever werkt en als je een kind verzorgt dat jonger is dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof. Mocht je meer kinderen hebben, dan mag je voor ieder kind apart ouderschapsverlof opnemen. Ook als adoptie-. stief- en pleegouder kun je ouderschapsverlof krijgen. Je kind moet dan wél bij de ouders wonen.

Periode
Je hebt recht op ouderschapsverlof van 26 keer je wekelijkse arbeidsduur. Het verlof moet je opnemen gedurende één jaar. Standaard houdt dat in dat je een jaar lang de helft van je normale werkweek gaat werken. Als je bijvoorbeeld normaal 28 uur werkt, dan ga je een jaar lang 14 uur per week werken.

In overleg met je werkgever kun je eventueel voor een andere spreiding van de verlofuren kiezen. Daarvoor bestaan de volgende mogelijkheden:

  • Je neemt meer uren verlof per week op. Maximaal neem je gedurende 26 weken voltijds verlof op.
  • Je smeert je verlof uit over een langere periode dan twaalf maanden, bijvoorbeeld een kwart van je werktijd gedurende 24 maanden.
  • Je kunt je verlof opsplitsen in maximaal zes gedeelten, elk gedeelte moet minimaal een maand duren, bijvoorbeeld 3x 2 maanden voltijds of 6x 1 maand voltijds.

Aanvraag ouderschapsverlof
Je moet het ouderschapsverlof aanvragen bij je werkgever. Dit moet je minstens twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof doen. Het verlof vraag je schriftelijk aan. Het kan zijn dat je baas hiervoor een speciaal formulier heeft. Anders kun je de aanvraag zelf op papier zetten. n de aanvraag moet het volgende staan:

  • de datum waarop je het verlof wilt laten starten;
  • de omvang van het verlof dat je wilt opnemen;
  • op welke dagen je het verlof opneemt;
  • de duur van de verlofperiode.

Je werkgever mag je geen ouderschapsverlof weigeren volgens de standaardregeling. Dat betekent dus dat je altijd in een periode van een jaar maximaal de helft van het aantal uren dat je per week werkt, mag opnemen. De werkgever mag zich wel verzetten tegen ouderschapsverlof dat je op een andere manier wilt opnemen. Dit kan hij je alleen weigeren als jouw verlof het bedrijf in ernstige problemen zou brengen.

Aansluiting
Je kunt het ouderschapsverlof eventueel laten aansluiten op het bevallingsverlof. Omdat je bij de aanvraag nog niet weet wat de bevallingsdatum zal zijn, mag je in de aanvraag de vermoedelijke ingangsdatum van het ouderschapsverlof aangegeven.

Inkomsten tijdens je verlof
Als je ouderschapsverlof opneemt, heb je wellicht recht op ouderschapsverlofkorting (lees meer). Deze bedroeg in 2011 ongeveer € 660,- per maand bij voltijds ouderschapsverlof, € 4,11 per uur. Overigens is 2012 het laatste jaar waarin je kunt profiteren van deze ouderschapsverlofkorting.

Als je als alleenstaande ouder ouderschapsverlof opneemt en je komt onder het sociaal minimum, dan kun je aanvullende bijstand aanvragen bij de gemeente.

26 weken ouderschapsverlof
Geen behoefte aan wettelijke verlofregelingen
Papa 2.0 nog lange weg te gaan
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Praktijkopleiding Salarisadministratie PDL

Reageer op dit artikel