artikel

Zo schrijf je een aantrekkelijke tekst

Geen categorie

1. Varieer de zinsbouw en zinslengte

Een tekst wordt saai wanneer de zinnen steeds op dezelfde manier zijn opgebouwd of wanneer er weinig variatie zit in de zinslengte. Om een gevarieerde zinsbouw te krijgen, moet je het geijkte patroon af en toe doorbreken en lange en korte zinnen afwisselen. Zinsbouwvariatie kan je ook bereiken door afwisseling van de indirecte en directe rede:

De minister zei dat ze veel van de maatregelen verwacht.
De minister zei: “Ik verwacht veel van de maatregelen.”

2. Schrap ouderwetse woorden

Sommige woorden geven teksten een oubollig, ouderwets karakter. Een voorbeeld: Hierbij stuur ik u mijn teksten voor de training, welke op 18 januari zal beginnen. ‘Welke’ kan gemakkelijk vervangen worden door ‘die’.

Andere ouderwetse woorden die je beter niet kunt gebruiken: daarenboven, derhalve, vooraleer, wiens, wier, zulks.

3. Verkies een werkwoordstijl boven een naamwoordstijl

Als in een zin veel zelfstandige naamwoorden staan in plaats van werkwoorden, is de zin heel statisch. Vergelijk de volgende zinnen maar.

Naamwoordstijl: In dit hoofdstuk vindt u een bespreking van de mogelijke resultaten van de plannen ter voorkoming van vandalisme door de jeugd in de wijk Lemerbroek.

Werkwoordstijl: In dit hoofdstuk worden de mogelijke resultaten besproken van de plannen die vandalisme, gepleegd door de jeugd in de wijk Lemerbroek, moeten voorkomen.

4. Maak het taalgebruik beeldend

Beeldspraak is een formulering door middel van beelden, bijvoorbeeld: iemand de wind uit de zeilen nemen of op hete kolen zitten. Beeldspraak maakt teksten over het algemeen aantrekkelijker voor lezers.

5. Schrap al te grote clichés

Voorbeelden van een aantal clichés:
aan de dijk zetten
bol staan van
druk op de ketel
met de rug tegen de muur
er hangt een prijskaartje aan
topje van de ijsberg
zwaar weer

(Bron: ‘Teksten redigeren’. Het boek is hier te bestellen.)

Verdieping
Creatief zakelijk schrijven [training]
Redigeren van teksten [boek]

Reageer op dit artikel