blog

5 frustraties van teamwork

Geen categorie

Oplossing

: elkaar beter leren kennen, delen van ervaringen en je vooral veilig voelen om je kwetsbaar op te stellen.

2. Angst voor confrontaties

Er wordt de indruk gewekt dat er harmonie binnen een team is, maar die is er niet. Controversiële onderwerpen worden ontweken.

Oplossing: confrontaties en conflicten aangaan en hun werk laten doen. Uiteindelijk geeft dit duidelijkheid en vooruitgang. Problemen erkennen en benoemen. Accepteren dat je oncomfortabel voelen erbij hoort.

3. Gebrek aan betrokkenheid

Er is geen duidelijkheid, geen eenheid en er wordt gezocht naar volledige overeenstemming bij het nemen van beslissingen. Volledige overeenstemming is onmogelijk. Er heerst faalangst. Er worden geen duidelijke beslissingen genomen of eerdere beslissingen worden teruggedraaid.

Oplossing: Het gaat hier om duidelijkheid en steun. Eenheid in een team. Alle standpunten worden meegenomen in een duidelijke beslissing waar iedereen achter staat. Ook al ben je het niet volledig eens met de uitkomst, je respecteert de keuze van de meerderheid als team.

4. Afschuiven van verantwoordelijkheden

De teamleden gaan iedere verantwoordelijkheid uit de weg. Team meetings worden afgeslagen. Afspraken worden niet nagekomen.

Oplossing: duidelijkheid geven over doelstellingen en gedragsafspraken. Regelmatige voortgangsbesprekingen. Teamleden spreken elkaar aan op hun verantwoordelijkheden.

5. Ontbreken van gezamenlijke resultaten

Individualistisch gedrag vanuit status en ego. Ieder heeft zijn eigen (verborgen) agenda en zijn niet bezig met teamresultaten.

Oplossing: in het openbaar en met elkaar uitspraken doen over de gewenste successen. Het uitspreken van waardering voor resultaten of voor teamleden die hieraan hun bijdrage hebben geleverd.

Wat ook interessant is om als team te bepalen welke frustraties de boventoon voeren. Teambuilding is een proces dat begeleid en gemonitord moet worden om de duurzaamheid te waarborgen.

Auteur: freelance PA & life coach Jackie Delgado

Verdieping

Teamleider secretariaat [training]
TOP Teamleider
[training] – nieuw

Reageer op dit artikel