checklist

Overzicht medisch specialisten

Geen categorie

De medische specialismen worden onderverdeeld in:

Beschouwende specialismen

Beschouwen betekent letterlijk: met aandacht en opmerkzaamheid gadeslaan. Voorbeelden van beschouwende van beschouwende specialismen zijn: cardiologie, dermatologie, interne (of inwendige) geneeskunde, neurologie, psychiatrie en reumatologie. Een ‘beschouwend’ specialist opereert niet, maar kan wel een operatie adviseren. In dat geval wordt patiënt doorverwezen naar het juiste ‘snijdende’ specialisme.

Snijdende specialismen

Snijdende specialismen zijn onder meer: heelkunde (chirurgie), neurochirurgie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie en thoraxchirurgie.

Ondersteunende specialismen

Ondersteunende specialismen zijn bijvoorbeeld: anesthesiologie, radiologie, pathologie, klinische chemie, nucleaire geneeskunde en medische microbiologie.

Hoe heten ze en wat behandelen ze?

allergoloog: allergieën
anesthesioloog: gevoelloos maken, pijnbestrijding, verdovingen (te opereren patiënten)
cardioloog: aandoeningen van het hart
chirurg: operatieve behandeling van verwondingen, weefsel- en orgaanaandoeningen (ook wel ‘snijdend specialist’)
dermatoloog: aandoeningen van de huid
endocrinoloog (internist): specialist op het gebied van klieren en hormonen
gastro-enteroloog(internis): aandoeningen van maag en darmen
geriater: aandoeningen van mensen op oudere leeftijd
gynaecoloog: vrouwenziekten
hematoloog (internist): bloedziekten
infectioloog (internist): specialist op gebied van infectieziekten
intensivist: specialist voor patiënten op de intensive care
internist: specialist op gebied van interne geneeskunde (heel breed, inmiddels zijn hier veel specialismen in: endocrinoloog, hematoloog, infectioloog, nefroloog, oncoloog), zijn beschouwende artsen en geen ‘snijders’
kaakchirurg: afwijkingen van gebit, mond en aangezichtsskelet
klinisch geneticus: gespecialiseerd in erfelijkheidsleer
kno-arts: aandoeningen rond keel, neus en oren
longarts en arts voor tbc: aandoeningen aan de longen
MDL-arts: maag- , darm-, leverarts (heette gastro-enteroloog toen het nog viel onder interne geneeskunde, nu is het een volwaardig specialisme)
MKA-arts: mond-, kaak-, aangezichtsarts (kaakchirurg)
nefroloog (internist): aandoeningen van de nieren
neonatoloog: kinderarts, gespecialiseerd in neonatologie (pasgeborenen)
nucleair geneeskundige: behandelen met stoffen die ioniserende straling uitzenden
neuroloog: aandoeningen aan hersenen, ruggemerg en zenuwen
obsteticus: gynaecoloog, gespecialiseerd in zwangerschappen en bevallingen
oncoloog (internist): gezwellen, kankeraandoeningen
oogarts: gespecialiseerd in oogafwijkingen
orthopedisch chirurg: misvormingen, groeistoornissen en ziekten van het bewegingsapparaat, vervanging van knieën en heupen
patholoog-anatoom: weefselonderzoek en sectie
pediater: kinderarts
plastisch chirurg: operatieve reconstructie van weefsels en organen
psychiater: behandelen van geesteszieken
pulmonoloog: longen
radioloog: onderzoek met behulp van röntgen- of magnetische straling (MRI- en CAT-scan)
radiotherapeut: behandelen met behulp van ioniserende straling
reumatoloog: richt zich op gewrichten en spieren
revalidatie-arts: weer gezond (valide) maken na ziekte of een ongeval
thoraxchirurg: operatieve behandeling van hart en longen
vasculaire preventie (internist): vaatspecialist (preventief, dus geen snijder)
uroloog: gespecialiseerd in aandoeningen van blaas en urinewegen
vaatchirurg: operatieve behandeling hart en bloedvaten

Niet-medische specialismen in een ziekenhuis

apotheker: bereiden en verstrekken van medicatie
klinisch chemicus: laboratoriumonderzoek
klinisch fysicus: veilig en juist gebruik van ioniserende (radioactieve) straling en veiligheid van apparatuur
klinisch psycholoog: helpt patiënten te leren omgaan met beperkingen, legt relatie tussen ziektebeeld en psychische gesteldheid of omstandigheden
medisch microbioloog: onderzoek van bacteriën, parasieten en virussen en voorstellen voor behandeling

Reageer op dit artikel