checklist

Overzicht paramedici

Geen categorie

Paramedici en wat ze behandelen

Paramedici vormen na artsen en verpleegkundigen en verzorgenden de derde grote groep professionals in de zorg. Paramedische zorg is meestal niet gericht op de genezing van een ziekte of aandoening, maar op handhaving of herstel van de gezondheidstoestand.

anesthesie medewerker: ondersteunen van de behandeling van de anesthesioloog

diëtist: een diëtist(e) is een specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Een diëtist(e) heeft kennis van gedrag rondom de voeding en kan de patiënt/cliënt begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.

ergotherapeut: helpt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening om dagelijkse activiteiten in de eigen woon-, leef- en werkomgeving zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het huishouden, communicatie, vervoer, werk, school en/of vrijetijdsbesteding. Help de patiënt terug te keren in het dagelijkse leven.

fysiotherapeut: houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut beoogt door middel van bijvoorbeeld bewegingstechnieken, massage en elektrotherapie (deel)gebieden van het lichaam optimaal te laten functioneren of pijn te verminderen.

huidtherapeut: o.a. bij lymfoedeem (vochtophoping), acne, littekens en overbeharing

intensive care verpleegkundige: gespecialiseerde verpleegkundige op de intensive care

logopedist: onderzoeken en behandelen problemen in de schriftelijke, mondelinge en non-verbale communicatie. De logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond, lippen en tong (stem, taal, spraak en slikken). De logopedist werkt zowel preventief, voornamelijk in het onderwijs (bijvoorbeeld om het taalbegrip te stimuleren) als curatief in de gezondheidszorg (als bijvoorbeeld na een beroerte taal en spraak zijn aangetast). Logopedisten werken vaak samen met leerkrachten, kno-artsen, fysiotherapeuten en orthodontisten.

manueel therapeut: gespecialiseerd in het herkennen van fouten in de stand van het houding- en bewegingsapparaat, de vorm en de stand van de botten ten opzichte van elkaar. Het belangrijkste instrument bij de behandeling zijn de handen van de behandelaar. Hij/zij beoogt met specifieke technieken de standafwijkingen van de wervelkolom te corrigeren en bewegingsstoornissen op te heffen. Orthomanuele therapie wordt gezien als alternatieve geneeswijze.

mondhygiënist: onderzoek, behandeling en advisering om tandvlees en gebit in een goede conditie te houden

nurse practitioner: gericht gespecialiseerde verpleegkundige met kwalificaties voor zelfstandige diagnose en behandeling

advanced nurse practitioner: een verpleegkundige praktijkvoering, waarin academische competenties worden geïntegreerd. Zie ook: Physician Assistant (PA).

oefentherapeut Cesar en Mensendieck: fysiotherapie volgens een specifieke visie

optometrist: metingen van het oog en doorverwijzen bij oogafwijkingen

orthoptist: onderzoekt de oogstand, samenwerking tussen ogen en ontwikkeling van het zien, adviseert ook brilcorrecties

physician assistent: een PA voert onder supervisie van een arts geprotocolleerde medische handelingen uit. De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele medische zorg: het behelst een verpleegkundige praktijkvoering, waarin academische competenties worden geïntegreerd. Het is dus feitelijk niet een ‘paramedisch’, maar medisch beroep. Een PA werkt over de volle breedte van het vakgebied, een nurse practitioner (NP) werkt voor een bepaalde categorie patiënten binnen één specialisme.

podotherapeut: (diabetes)voetproblemen

radiologisch laborant: ondersteuning van de radioloog

radiotherapeutisch laborant: ondersteuning van de radiotherapeut

recovery medewerker: verzorgen van de patiënten op de uitslaapkamer na een operatie

Verpleegkundige & verzorgende functies

Een verpleegkundige richt zich op de zorg rond een ziekte of aandoening, zoals wondverzorging, het geven van injecties, bloedafnames, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg, het inbrengen van een sonde of een katheter. Ook het begeleiden van patiënten is een taak van de verpleegkundige. Hierbij kan het gaan om de omgang van de patiënt met ziekte en behandeling en het bevorderen of leren van zelfredzaamheid. Daarnaast houden verpleegkundigen zich bezig met het uitvoeren van geneeskundige of psychologische behandelingen in opdracht van of onder toezicht van een arts of een klinisch psycholoog.
Verpleegkundigen werken dikwijls samen met verzorgenden.

Verzorging richt zich vooral op de algemene dagelijkse levensbehoefte van de zorgvrager (wassen, aankleden, verschonen).

Zie de website van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (de beroepsvereniging) voor een uitgebreid overzicht van specialisaties.

Reageer op dit artikel